Miljø

I virksomheden holder vi os hele tiden ajour med gældende regler og standarder på miljøområdet.


Ved transport af miljøbelastende gods bærer vi ansvar for, at godset transporteres korrekt, og at affald deponeres i henhold til forskrifter, eller afleveres til kontrollerede miljøanlæg.

 

Udover transport af miljøbelastende gods påtager vi os også opgaver med oprensning af bassiner og forurenet jord m.m. F.eks. oprensning af slam ved et kajanlæg i et havnebassin.

 

Miljø opgaver 

 

Opgravning og fjerning af gamle olietanke

 

Henry Petersen og Sønner ApS · Safirvej 10 · 9850 Hirtshals · Tlf: 98 94 31 77 · E-mail: bent@vhps.dk · CVR: 87525619